ماه: دسامبر 2019

کتاب های ضروری برای شروع کارآفرینی در سال 2020

کتاب های ضروری برای شروع کارآفرینی در سال 2020

اگر شما به شروع کسب و کار خودتان فکر می کنید و سؤالات بی جواب زیادی دارید که مانع اقدام به عمل می شود به شما توصیه می کنم نگاهی به این کتاب ها بیندازید. شما باید کاملاً مطمئن شوید که اطلاعات خوبی جمع کرده اید و آماده اقدام عملی برای شروع کسب و کار …